PERMOHONAN MEMELUK ISLAM

1 : PROSEDUR ---> 2 : ISI PERMOHONAN ---> 3 : SELESAI

Syarat-syarat Permohonan

 1. Mengucap dua kalimah syahadah.
 2. Pengucapan dua kalimah syahadah dengan kerelaan hati individu itu.
  (Seksyen 107 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004)
 3. Berakal (berfikiran waras).
 4. Mencapai umur 18 tahun.
 5. Individu yang berumur kurang dari 18 tahun perlu mendapat keizinan pemelukan agama Islam daripada ibu dan bapa melalui suatu surat keizinan.
  (Seksyen 117 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004

Peringatan

Selepas membuat permohonan, anda perlu hadir ke mana-mana pejabat agama daerah seluruh negeri Pulau Pinang atau ke Darul Hidayah bersama-sama dengan dokumen sokongan :

 1. Salinan Kad Pengenalan / Sijil Lahir / Pasport
 2. Gambar berukuran pasport
 3. Saksi